Ajándék SAVE A BIKER matrica, motoros pólót tartalmazó rendelések mellé! Jelenleg 2-4 munkanap alatt tudjuk feladni a megrendeléseket!

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyet ért és kötelező érvényűnek tekinti magára véve.

Az árucikk mellett feltüntetett ár, az árucikk vételára, mely tartalmazza az általános forgalmi adót, a környezetvédelmi és csomagolási termékdíjat. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikk kézhezvétele közötti időszakban. Tehát azt az árat fizeti ki, amelyet a megrendeléskor lát az oldalon.

A Webáruház nem mutat készletet, ezért minden megrendelést a legrövidebb időn belül visszaigazolunk. Készlettel kapcsolatban telefonon is érdeklődhet, minden nap reggel 8 és délután 16 óra között. Ha a rendelt termék megtalálható a raktárunkban, akkor a szállítási folyamat azonnal elkezdődik és a visszaigazolás után kb. 24-48 órán belül meg is érkezik. A raktáron nem lévő termékek a lehető leggyorsabban jutnak el a vásárlóhoz.

Távszerződés

A szerződés nyelve: Magyar

A szerződés tárgya az www.babylonajandek.hu internetes áruházban található valamennyi árucikk.

A megrendelés elküldésével és annak a babylonajandek@gmail.com e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.5) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Tóth Gabriella E.V. (Székhely: 2340 Kiskunlacháza, Alsó Dunasor 43. adószám: 55737247-2-33) mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint vevő között az alábbi feltételek szerint:

A szállító köteles futárszolgálat útján a Vevő által a webáruházban kiválasztott és a rendeléskor generált e-mailben szereplő termékeket, a vevő által megadott szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles a webáruházban kiválasztott és a rendeléskor generált e-mailben szereplő termékeket a megadott szállítási címen átvenni, a szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termék csomagolási és szállítási költségét is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.
A vevőnek jogában áll a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondás telefonon is történhet.
Az esetlege jogviták elbírálására a felek a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályzott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésről szóló 17/12999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződés nyelve a magyar, és azokat a www.babylonajandek.hu nem iktatja.

Fogyasztói kifogások kezelése

A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi helyekre fordulhat:

·         Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség / 1052 Budapest, pf 270. tel: 06 1 318-2681

·         Pest Megyei Békéltető Testület / 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. tel: 06 1 474-7921

Adatkezelés

A webáruház használat során a www.babyloanajandek.hu részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivétel ez alól a szállítást végző társaság/ pl: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez/.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. / IP cím, látogatás időtartama, stb. / Ezen adatokat az artfashionandpromo.hu kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóság részére. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozása során megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban is az e-mail címen.

Elállás joga

Utánvéttel történő vásárlás esetén Ön a szerződéstől, azaz az áru vásárlásától, 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a 17/1999 Kormány rendelet értelmében. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Amennyiben a termék és annak csomagolása is hiánytalan és sérülésmentes, de valamely okból kifolyólag mégsem felel meg, különösebb indoklás nélkül visszaküldheti. A termék csomagolásának hiánytalanságát és sérülésmentességét a szállító megvizsgálja, ezért utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni. A megvásárolt és sérülésmentesen visszajutatott termék vételárát az elállást követő 30 napon belül megtérítjük. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával járó költségek a vevőt terhelik. Ezen felül egyéb költség nem terheli. Az elállási jog nem gyakorolható, ha a terméket személyesen vette át.
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (ilyenek a webshopban megrendelhető egyedi naptárak, fotók, ajándéktárgyak, fotókönyvek, pólók stb.).A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a megrendelt terméket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el.

 

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult vele szemben érvényesíteni a Vásárló/Felhasználó szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási, csomagolási, fuvarozási, tárolási vagy egyéb felmerülő költség), ahol a jogalap szerződésszegési kötbér.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a jelen ÁSZF alapján fennálló követelését nem-jogi (például: fizetési felszólítás, ügyvédi levél) vagy jogi (például: fizetési meghagyás, végrehajtás) úton érvényesíti, úgy a Szolgáltató a Payee követeléskezelési platformot üzemeltető Legal Labs Kft.-t bízza meg a követelése behajtásával.

 

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval/Felhasználóval szemben érvényesíteni a követelés behajtásával kapcsolatos esetleges felmerülő költségeit. A költségek mértékének alapja itt érhető el: https://payee.tech/pricing

 

A Vásárló/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a behajtáshoz szükséges adatai átadásra kerülnek a Legal Labs Kft. részére.